Anàlisi estadística de sistemes (simulació amb Arena)

Share |

Presentació

01 d’oct. 2012
subdestacado

Irene Epifanio López

Objectius:
• Construir models informàtics que descriuen la part essencial del comportament d'un sistema.
• Dissenyar i realitzar experiments amb el model i extraure conclusions dels seus resultats per a recolzar la presa de decisions.

Programa

Temari:
1. Introducció als models de simulació
2. Simulació d'esdeveniments discrets
3. Generadors de números i variables aleatòries
4. Fonaments del software ARENA
5. Anàlisi de les dades d'entrada
6. Anàlisi dels resultats de la simulació
7. Modelització de diversos sistemes:
a) linies de producció
b) sistemes de transport
c) sistemes informàtics

Bibliografia bàsica:

* T. Altiok, B. Melamed. Simulation modeling and analysis with Arena. 2001
* W.D. Kelton, R.P. Sadowski, D.A. Sadowski. Simulation with Arena. 2004
* A. Law, W.D. Kelton. Simulation modeling and analysis. 2000

Software:

ARENA 7.01 Academic version

Nom Descripció Publicació Idioma Accedir
Tutorial ARENA (3/12) (Spanish with English subtitles) Vídeo tutorial (3/12) sobre el funcionamiento del programa de simulación ARENA (Rockwell Software). Subtitles in English are available. Tutorial video (3/12) about how the simulation software ARENA works.... 31 de des. 2012 Castellano Accedir a l'enllaç
Tutorial ARENA (1/12) (Spanish with English subtitles) Vídeo tutorial (1/12) sobre el funcionamiento del programa de simulación ARENA (Rockwell Software). Subtitles in English are available. Tutorial video (1/12) about how the simulation software ARENA works. ... 31 de des. 2012 Castellano Accedir a l'enllaç
Tutorial ARENA (2/12) (Spanish with English subtitles) Vídeo tutorial (2/12) sobre el funcionamiento del programa de simulación ARENA (Rockwell Software). Subtitles in English are available. Tutorial video (2/12) about how the simulation software ARENA works.... 31 de des. 2012 Castellano Accedir a l'enllaç
Tutorial ARENA (4/12) Vídeo tutorial (4/12) sobre el funcionamiento del programa de simulación ARENA (Rockwell Software). ... 31 de des. 2012 Castellano Accedir a l'enllaç
Tutorial ARENA (5/12) Vídeo tutorial (5/12) sobre el funcionamiento del programa de simulación ARENA (Rockwell Software). ... 31 de des. 2012 Castellano Accedir a l'enllaç
Tutorial ARENA (12/12) Vídeo tutorial (12/12) sobre el funcionamiento del programa de simulación ARENA (Rockwell Software). ... 31 de des. 2012 Castellano Accedir a l'enllaç
Tutorial ARENA (7/12) Vídeo tutorial (7/12) sobre el funcionamiento del programa de simulación ARENA (Rockwell Software). ... 31 de des. 2012 Castellano Accedir a l'enllaç
Tutorial ARENA (8/12) Vídeo tutorial (8/12) sobre el funcionamiento del programa de simulación ARENA (Rockwell Software). ... 31 de des. 2012 Castellano Accedir a l'enllaç
Tutorial ARENA (9/12) Vídeo tutorial (9/12) sobre el funcionamiento del programa de simulación ARENA (Rockwell Software). ... 31 de des. 2012 Castellano Accedir a l'enllaç
Tutorial ARENA (10/12) Vídeo tutorial (10/12) sobre el funcionamiento del programa de simulación ARENA (Rockwell Software). ... 31 de des. 2012 Castellano Accedir a l'enllaç
Tutorial ARENA (11/12) Vídeo tutorial (11/12) sobre el funcionamiento del programa de simulación ARENA (Rockwell Software). ... 31 de des. 2012 Castellano Accedir a l'enllaç
Tutorial ARENA (6/12) Vídeo tutorial (6/12) sobre el funcionamiento del programa de simulación ARENA (Rockwell Software). ... 31 de des. 2012 Castellano Accedir a l'enllaç

Informació de contacte:

OpenCourseWare (ocw@uji.es)
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16