Matemàtiques I (Matemàtiques)

Share |

Presentació

01 de juny 2012
subdestacado

José Manuel Bernat Agustí

Nom Descripció Publicació Idioma Accedir
Fonaments Matemàtics de la Informàtica: Teoria i problemes Lògica, conjunts, estructures algebraiques, funcions booleanes, relacions, aplicacions, funcions, sistemes de numeració, recurrència, combinatòria, grafs, espais vectorials, sistemes d'equacions, matrius, autovalors, diagonalització de matrius, formes bilineals i quadràtiques. ... 01 de juny 2012 Valencià Descarregar

Informació de contacte:

OpenCourseWare (ocw@uji.es)
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16