MOOC Danzas de Dragón Chino, un recurso para el trabajo de la cooperación y la diversidad

Share |

Presentació

06 de febr. 2017
subdestacado

Vicente Javier Valls Martínez

La diversitat cultural que existeix a les diferents societats és la que ens porta a dissenyar aquest curs on el protagonista és el Drac Xinès. Amb ell anem a descobrir la manera particular que té la la Comunitat Xinesa de beneir els seus dies de festa i celebració.

Començarem amb una aproximació al seu origen des de la universalitat de la seva imatge, el significat de la seva simbologia, les llegendes i misteris del seu folklore i finalment el seu procés d'esportivització. En una segona part abordarem la construcció del drac amb materials senzills. Per a això hem dissenyat una sèrie de tutorials que expliquen pas a pas i amb tot detall com construir cada un dels elements que el conformen. A més hem dissenyat una gràfiques com a material de suport per a la seva posada en la pràctica. Finalment i com a orientació proposem una sèrie d'exercicis per al seu maneig mostrant especial atenció a les indicacions d'ús per a una manipulació segura i eficaç que proporcioni el clima necessari per despertar la imaginació i la creativitat dels participants.

No cal tenir coneixements previs per a la realització del curs i està dirigit especialment per a aquells perfils professionals que treballen amb nens i nenes d'edat escolar i en general per a qualsevol amant de la cultura xinesa.

Programa

Tema 1. Aproximació a l'origen de les Danses de Drac Xinès

1.1 La Universalitat de la imatge del Drac.

1.2 Significat de la simbologia del Drac a la cultura xinesa.

1.3 Les Danses de Drac com a manifestació folklòrica: llegendes i misteris al voltant de la figura del Drac.

1.4 El procés actual d'esportivització i l'auge de competicions a Àsia de Danses de Drac Xinès.

Tema 2. El model pedagògic cooperatiu. Planificació de la posada en pràctica

2.1 Marc teòric del model cooperatiu.

2.2 Orientacions metodològiques per a la posada en pràctica

Tema 3. La construcció del Drac a partir de materials senzills

3.1 Construcció del suport del Manipulador.

3.2 Construcció del cap.

3.3 Construcció de la cua.

3.4 Construcció del cos.

3.5 Muntatge del Drac.

Tema 4. Recursos i orientacions per a la posada en pràctica

4.1 Tècniques bàsiques de manipulació individual del Drac. Consideracions de seguretat.

4.2 Els diferents rols i funcions dins del Drac.

4.3 Progressió del Drac de 3 al de 9.

4.4 El desplaçament, les figures estàtiques i les figures dinàmiques.

4.5 Les coreografies en les Danses de Drac Xinès.

Guia

Vicente Javier Valls Martínez
Grau Mestre Primaria, menció Educació Física. Professor associat àrea d'Expressió Corporal, departament d'Educació, Universitat Jaume I

Roberto José García Antolín
Llicenciat Ciencies de l'activitat física i l'esport. Professor titular àrea d'Expressió Corporal, departament d'Educación, Universitat Jaume I


Verónica Mangriñán Sos
Llicenciada en Humanitats. Professora interina de Geografia i Historia, al Institut de Secundaria nº 5 de Torrevella.

Nom Descripció Publicació Idioma Accedir
Presentación Curso 2017 Video promocional e introductorio del curso... 01 de març 2017 Castellano Accedir a l'enllaç
Tema 1. Aproximación al origen de las Danzas de León Chino
1.1 La Universalidad de la imagen del Dragón Video tutorial del Curso MOOC "Danza de Dragón Chino, recurso para el trabajo de la cooperación y la diversidad" propuesto por la Universitat Jaume I de Castellón. Pertenece al tema 1 Aproximación al origen de las Danzas de Dragón Chino... 06 de febr. 2017 Castellano Accedir a l'enllaç
1.1 La universailidad de la imagen del Dragón. PDF ... 01 de març 2017 Castellano Descarregar
1.2 El significado de la simboligia del Dragón en la cultura China Video tutorial del Curso MOOC "Danza de Dragón Chino, recurso para el trabajo de la cooperación y la diversidad" propuesto por la Universitat Jaume I de Castellón. Pertenece al tema 1 Aproximación al origen de las Danzas de Dragón Chino... 05 de febr. 2017 Castellano Accedir a l'enllaç
1.2 Significado de la simbologia del Dragón en la cultura China. PDF ... 06 de febr. 2017 Castellano Descarregar
1.3 Las Danzas de Dragón como manifestación folclórica Video tutorial del Curso MOOC "Danza de Dragón Chino, recurso para el trabajo de la cooperación y la diversidad" propuesto por la Universitat Jaume I de Castellón. Pertenece al tema 1 Aproximación al origen de las Danzas de Dragón Chino... 06 de febr. 2017 Castellano Accedir a l'enllaç
1.3 Las Danzas de Dragón como manifestación folclórica. PDF ... 01 de març 2017 Castellano Descarregar
1.4 El actual proceso de deportivización y el auge de las competiciones Video tutorial del Curso MOOC "Danza de Dragón Chino, recurso para el trabajo de la cooperación y la diversidad" propuesto por la Universitat Jaume I de Castellón. Pertenece al tema 1 Aproximación al origen de las Danzas de Dragón Chino... 08 de febr. 2017 Castellano Accedir a l'enllaç
1.4 El actual porceso de deportivización y el auge de las competiciones. PDF ... 01 de març 2017 Castellano Descarregar
Tema 2. El modelo pedagógico Cooperativo. Planificación de la puesta en práctica
2.1 Marco teórcio del modelo pedagógico cooperativo Video tutorial del Curso MOOC "Danza de Dragón Chino, recurso para el trabajo de la cooperación y la diversidad" propuesto por la Universitat Jaume I de Castellón. Pertenece al tema 2 El modelo pedagógico cooperativo. Planificación de la puesta en práctica... 10 de febr. 2017 Castellano Accedir a l'enllaç
2.1 Marco teórico del modelo pedagógico cooperativo. PDF ... 06 de febr. 2017 Castellano Descarregar
2.2 Orientaciones metodológicas para la puesta en práctica Video tutorial del Curso MOOC "Danza de Dragón Chino, recurso para el trabajo de la cooperación y la diversidad" propuesto por la Universitat Jaume I de Castellón. Pertenece al tema 2 El modelo pedagógico cooperativo. Planificación de la puesta en práctica... 10 de febr. 2017 Castellano Accedir a l'enllaç
2.2 Orientaciones metodológicas para la puesta en práctica PDF ... 06 de febr. 2017 Castellano Descarregar
Tema 3. Construcción del Dragón a partir de materiales sencillos
3.1 Construcción del soporte del manipulador Video tutorial del Curso MOOC "Danza de Dragón Chino, recurso para el trabajo de la cooperación y la diversidad" propuesto por la Universitat Jaume I de Castellón. Pertenece al tema 3 Construcción del dragón con materiales sencillos.... 12 de nov. 2016 Castellano Accedir a l'enllaç
3.1 Construcción del soporte del manipulador. JPG ... 06 de febr. 2017 Castellano Descarregar
3.2 Construcción de la cola Video tutorial del Curso MOOC "Danza de Dragón Chino, recurso para el trabajo de la cooperación y la diversidad" propuesto por la Universitat Jaume I de Castellón. Pertenece al tema 3 Construcción del dragón con materiales sencillos.... 13 de nov. 2016 Valencià Accedir a l'enllaç
3.2 Construcción de la cola. JPG ... 06 de febr. 2017 Castellano Descarregar
3.3 Construcción de la cabeza Video tutorial del Curso MOOC "Danza de Dragón Chino, recurso para el trabajo de la cooperación y la diversidad" propuesto por la Universitat Jaume I de Castellón. Pertenece al tema 3 Construcción del dragón con materiales sencillos.... 13 de nov. 2016 Castellano Accedir a l'enllaç
3.3 Construcción de la cabeza. JPG ... 06 de febr. 2017 Castellano Descarregar
3.4 Construcción del cuerpo Video tutorial del Curso MOOC "Danza de Dragón Chino, recurso para el trabajo de la cooperación y la diversidad" propuesto por la Universitat Jaume I de Castellón. Pertenece al tema 3 Construcción del dragón con materiales sencillos.... 13 de nov. 2016 Castellano Accedir a l'enllaç
3.4 Construcción del cuerpo. JPG ... 06 de febr. 2017 Castellano Descarregar
3.5 Montaje del Dragón Video tutorial del Curso MOOC "Danza de Dragón Chino, recurso para el trabajo de la cooperación y la diversidad" propuesto por la Universitat Jaume I de Castellón. Pertenece al tema 3 Construcción del dragón con materiales sencillos.... 22 de des. 2016 Castellano Accedir a l'enllaç
3.5 Montaje del Dragón. JPG ... 06 de febr. 2017 Castellano Descarregar
Tema 4. Recursos y orientaciones para la puesta en práctica
4.1 Técnicas básicas de manipulación. Consideraciones de seguridad Video tutorial del Curso MOOC "Danza de Dragón Chino, recurso para el trabajo de la cooperación y la diversidad" propuesto por la Universitat Jaume I de Castellón. Pertenece al tema 4 recursos y orientaciones para la puesta en práctica... 22 de gen. 2017 Castellano Accedir a l'enllaç
4.1 Técnicas báscias de manipulación individual. Consideraciones de seguridad. PDF ... 06 de febr. 2017 Castellano Descarregar
4.2 Los diferentes roles y funciones dentro del Dragón Video tutorial del Curso MOOC "Danza de Dragón Chino, recurso para el trabajo de la cooperación y la diversidad" propuesto por la Universitat Jaume I de Castellón. Pertenece al tema 4 recursos y orientaciones para la puesta en práctica... 23 de gen. 2017 Castellano Accedir a l'enllaç
4.2 Los diferentes roles y funciones dentro del Dragón. PDF ... 01 de març 2017 Castellano Descarregar
4.3 Progresión del dragón de 3 al de 9 Video tutorial del Curso MOOC "Danza de Dragón Chino, recurso para el trabajo de la cooperación y la diversidad" propuesto por la Universitat Jaume I de Castellón. Pertenece al tema 4 recursos y orientaciones para la puesta en práctica... 30 de gen. 2017 Castellano Accedir a l'enllaç
4.3 Progresión del Dragón de 3 a 9. PDF ... 06 de febr. 2017 Castellano Descarregar
4.4 Los desplazamientos, las figuras estáticas y dinámicas Video tutorial del Curso MOOC "Danza de Dragón Chino, recurso para el trabajo de la cooperación y la diversidad" propuesto por la Universitat Jaume I de Castellón. Pertenece al tema 4 recursos y orientaciones para la puesta en práctica... 16 de febr. 2017 Castellano Accedir a l'enllaç
4.4 Los desplazamientos, las figuras estáticas y dinámicas.JPG ... 06 de febr. 2017 Castellano Descarregar
4.5 Las coreografias en las Danzas de Dragón Chino Video tutorial del Curso MOOC "Danza de Dragón Chino, recurso para el trabajo de la cooperación y la diversidad" propuesto por la Universitat Jaume I de Castellón. Pertenece al tema 4 recursos y orientaciones para la puesta en práctica... 04 de febr. 2017 Castellano Accedir a l'enllaç
4.5 Las coreografias en las danzas de Dragón Chino. PDF ... 06 de febr. 2017 Castellano Descarregar
4.5.1 Plantilla para elaboración de coreografias. PDF ... 06 de febr. 2017 Castellano Descarregar
4.5.2 Leyenda para elaborar la ficha de coreografias. PDF ... 06 de febr. 2017 Castellano Descarregar

Informació de contacte:

OpenCourseWare (ocw@uji.es)
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16